Corona Virus - Wat u moet doen voor de steunmaatregelen

Corona Virus - Wat u moet doen voor de steunmaatregelen

Corona Virus - Wat u moet doen voor de steunmaatregelen
Beste klant,
 
Allereerst en voornamelijk willen we meedelen dat we wegens het coronavirus op afstand werken. Binnen deze periode van de maatregelen zijn we enkel telefonisch en per mail bereikbaar tussen 9.00u en 17.00u.
 
Hieronder geven we de belangrijkste punten weer van de te ondernemen acties met de bijbehorende externe links waar u verdere informatie kunt terugvinden:
 
1.    Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
 
 
Dit geldt enkel voor werkgevers die tijdelijk hun werknemers niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus.
 
Voor meer info ; zie: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
 
Werkgevers die aangesloten zijn bij een erkend sociaal secretariaat kunnen voor de aanvraag bij hen terecht.
 
 
Voor SD Worx:
 
Stuur een e-mail naar KMO_ProxySupport@sdworx.com. Dit is een betaalde dienstverlening (€ 3,58 per werknemer met een minimum van € 22,85 – prijzen excl. btw).
 
Geef de volgende informatie mee om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen:
 
●       Je ondernemingsnummer
 
●       Je aansluitingsnummer bij SD Worx
 
●       Een contactpersoon voor eventuele vragen
 
●       De voorziene start- en einddatum van de werkloosheidsduur. Op dit moment kan dit tot uiterlijk 03/04/2020.
 
●       Identiteit van de betrokken werknemers
 
●       Bevestiging dat het om tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus gaat.
 
 
 
 
 
2.    Sociale bijdragen: 
 
Betalingsuitstel
 
Voor de eerste twee kwartalen van 2020 kan je betalingsuitstel aanvragen.
 
Dien hiervoor je aanvraag in:
 
vóór 31 maart 2020 als je uitstel wilt vragen voor het eerste kwartaal van 2020;
 
vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020.
 
 
 
Stuur hiervoor een e-mail naar jouw kantoor met vermelding van
 
➢      aanvraag betalingsuitstel coronavirus
 
➢      je naam, voornaam en woonplaats
 
➢      je klantnummer, dat je vindt op je afrekening
 
➢      je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf
 
➢      de sector waarin je actief bent
 
 
 
Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Zorg er dan voor dat de bijdrage voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 en voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021 is overgemaakt.
 
Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al hebt betaald, of voor een eindafrekening.
 
Vermindering voorlopige sociale bijdragen
 
Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Toon in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.
 
 
Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
 
Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.
 
Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.
 
 
Overbruggingsrecht
 
Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kunt continueren. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen?
 
Reken dan op het overbruggingsrecht. Momenteel moet je als zelfstandige je activiteiten minstens één volledige kalendermaand moeten onderbreken om recht te hebben op deze maatregel.
 
 
 
Update: De overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een uitkering te geven voor gedwongen onderbrekingen gedurende ten minste 7 dagen.
 
 
Voor meer informatie en aanvragen zie:
 
Xerius :
 
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
 
Acerta:
 
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus
 
Liantis:
 
 
Partena:
 
 
 
 
3. Hinderpremie
 
 
Coronavirus hinderpremie
 
Er wordt een premie voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de corona maatregelen.
 
 
 
Bij volledige sluiting
 
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
 
 
 
Bij sluiting in het weekend
 
Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
 
 
 
Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal
 
Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen. Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal in de week van 16/3 beschikbaar zijn.
 
 

Corona Virus - Wat u moet doen voor de steunmaatregelen

Corona Virus - Wat u moet doen voor de steunmaatregelen
Beste klant,
 
Allereerst en voornamelijk willen we meedelen dat we wegens het coronavirus op afstand werken. Binnen deze periode van de maatregelen zijn we enkel telefonisch en per mail bereikbaar tussen 9.00u en 17.00u.
 
Hieronder geven we de belangrijkste punten weer van de te ondernemen acties met de bijbehorende externe links waar u verdere informatie kunt terugvinden:
 
1.    Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
 
 
Dit geldt enkel voor werkgevers die tijdelijk hun werknemers niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus.
 
Voor meer info ; zie: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020
 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
 
Werkgevers die aangesloten zijn bij een erkend sociaal secretariaat kunnen voor de aanvraag bij hen terecht.
 
 
Voor SD Worx:
 
Stuur een e-mail naar KMO_ProxySupport@sdworx.com. Dit is een betaalde dienstverlening (€ 3,58 per werknemer met een minimum van € 22,85 – prijzen excl. btw).
 
Geef de volgende informatie mee om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen:
 
●       Je ondernemingsnummer
 
●       Je aansluitingsnummer bij SD Worx
 
●       Een contactpersoon voor eventuele vragen
 
●       De voorziene start- en einddatum van de werkloosheidsduur. Op dit moment kan dit tot uiterlijk 03/04/2020.
 
●       Identiteit van de betrokken werknemers
 
●       Bevestiging dat het om tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus gaat.
 
 
 
 
 
2.    Sociale bijdragen: 
 
Betalingsuitstel
 
Voor de eerste twee kwartalen van 2020 kan je betalingsuitstel aanvragen.
 
Dien hiervoor je aanvraag in:
 
vóór 31 maart 2020 als je uitstel wilt vragen voor het eerste kwartaal van 2020;
 
vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020.
 
 
 
Stuur hiervoor een e-mail naar jouw kantoor met vermelding van
 
➢      aanvraag betalingsuitstel coronavirus
 
➢      je naam, voornaam en woonplaats
 
➢      je klantnummer, dat je vindt op je afrekening
 
➢      je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf
 
➢      de sector waarin je actief bent
 
 
 
Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Zorg er dan voor dat de bijdrage voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 en voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021 is overgemaakt.
 
Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al hebt betaald, of voor een eindafrekening.
 
Vermindering voorlopige sociale bijdragen
 
Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Toon in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.
 
 
Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen
 
Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.
 
Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.
 
 
Overbruggingsrecht
 
Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kunt continueren. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen?
 
Reken dan op het overbruggingsrecht. Momenteel moet je als zelfstandige je activiteiten minstens één volledige kalendermaand moeten onderbreken om recht te hebben op deze maatregel.
 
 
 
Update: De overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een uitkering te geven voor gedwongen onderbrekingen gedurende ten minste 7 dagen.
 
 
Voor meer informatie en aanvragen zie:
 
Xerius :
 
https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona
 
Acerta:
 
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus
 
Liantis:
 
 
Partena:
 
 
 
 
3. Hinderpremie
 
 
Coronavirus hinderpremie
 
Er wordt een premie voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de corona maatregelen.
 
 
 
Bij volledige sluiting
 
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
 
 
 
Bij sluiting in het weekend
 
Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
 
 
 
Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal
 
Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een éénmalige premie ontvangen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen. Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal in de week van 16/3 beschikbaar zijn.
 
 

bedankt voor uw feedback