Het Overbruggingsrecht is per 18 maart 2020 opnieuw aangepast (versoepeld)

Het Overbruggingsrecht is per 18 maart 2020 opnieuw aangepast (versoepeld)

Het Overbruggingsrecht is per 18 maart 2020 opnieuw aangepast (versoepeld)
Het overbruggingsrecht is voor ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut en NIET VOOR Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 
 
Het Overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).
 
Startdatum van de ondernemer en de sector waarin zij actief zijn speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders.
 
Het overbruggingsrecht kan WEL gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
 
Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF en wordt uitbetaald door uw socialeverzekeringsfonds.
 
 
Bedrag uitkering:
 
•            Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 
•            Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 
•            Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
 
 
Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. 
 
 
Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 
 
 
NB: De zelfstandige die beslist om gebruik te maken van het overbruggingsrecht kan zelf bepalen tot wanneer hij/zij de activiteit stopzet. We moeten dus niet automatisch uitgaan van 3 april, de zelfstandige kan bijvoorbeeld opteren om dit te verlengen tot 15 april en meer. Zowel in maart als in april kan men op de overbrugging terugvallen vanaf 7 dagen. Als men in de aangifte maar tot 3 april aangeeft heeft men geen recht op overbrugging in april!
 
 
Hoe aanvragen en wanneer mag je onze uitbetaling verwachten:
 
Optie 1: Stuur een e-mail naar jouw kantoor en vermeld in de e-mail het volgende:
 
◦            aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 
◦            je naam, voornaam en woonplaats,
 
◦            je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 
◦            je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 
◦            de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
 
◦            de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
 
◦            het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten
 
 
Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:
 
•      Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 
•      Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
•      Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?
 
 
Optie 2:
 
Gebruik een vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ en stuur het ingevuld en ondertekend door naar je kantoor!
 
Aanvraag in beide opties moet gebeuren door jezelf!
            
 
Aanvraagformulier van Xerius
Aanvraagformulier van Liantis 
 
Aanvraagformulier van Acerta
 

Het Overbruggingsrecht is per 18 maart 2020 opnieuw aangepast (versoepeld)

Het Overbruggingsrecht is per 18 maart 2020 opnieuw aangepast (versoepeld)
Het overbruggingsrecht is voor ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut en NIET VOOR Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 
 
Het Overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).
 
Startdatum van de ondernemer en de sector waarin zij actief zijn speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders.
 
Het overbruggingsrecht kan WEL gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
 
Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF en wordt uitbetaald door uw socialeverzekeringsfonds.
 
 
Bedrag uitkering:
 
•            Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 
•            Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 
•            Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
 
 
Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. 
 
 
Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 
 
 
NB: De zelfstandige die beslist om gebruik te maken van het overbruggingsrecht kan zelf bepalen tot wanneer hij/zij de activiteit stopzet. We moeten dus niet automatisch uitgaan van 3 april, de zelfstandige kan bijvoorbeeld opteren om dit te verlengen tot 15 april en meer. Zowel in maart als in april kan men op de overbrugging terugvallen vanaf 7 dagen. Als men in de aangifte maar tot 3 april aangeeft heeft men geen recht op overbrugging in april!
 
 
Hoe aanvragen en wanneer mag je onze uitbetaling verwachten:
 
Optie 1: Stuur een e-mail naar jouw kantoor en vermeld in de e-mail het volgende:
 
◦            aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 
◦            je naam, voornaam en woonplaats,
 
◦            je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 
◦            je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 
◦            de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
 
◦            de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
 
◦            het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten
 
 
Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:
 
•      Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 
•      Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
•      Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?
 
 
Optie 2:
 
Gebruik een vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ en stuur het ingevuld en ondertekend door naar je kantoor!
 
Aanvraag in beide opties moet gebeuren door jezelf!
            
 
Aanvraagformulier van Xerius
Aanvraagformulier van Liantis 
 
Aanvraagformulier van Acerta
 

bedankt voor uw feedback