Tijdelijk inschakelen van asielzoekers

Tijdelijk inschakelen van asielzoekers

Tijdelijk inschakelen van asielzoekers

De procedure

Om in Belgie erkend te worden als vluchteling moet een asielzoeker een lange procedure doorlopen. De asielprocedure bestaat uit een paar fasen. De tijdelijke wijziging aan de regelgeving heeft betrekking op de eerste fase.

De verzoeker moet zijn aanvraag indienen bij de DVZ en krijgt een aantal bijlagen (25,26) en vervolgens een eerste Attest van Immatriculatie (oranje kaart).

Dit attest is geldig voor 4 maanden en vangt aan vanaf de indiening van het verzoek om internationale bescherming en dus de startdatum van de verstrekte bijlagen.  

De normale regels

Tijdens de periode van 4 maanden met een eerste Attest van Immatriculatie mag de asielzoeker niet werken. Als de verzoeker binnen die periode geen weigeringsbeslissing heeft ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), wordt er een nieuw Attest van Immatriculatie gegeven waarmee de verzoeker wel mag werken.

Tijdelijke versoepeling 01/04/2020 tot 30/06/2020

Met de tijdelijke versoepeling mag een asielzoeker met een eerste Attest van Immatriculatie (dus in de initiele 4 maanden) uitzonderlijk toch werken.

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden (voor asielzoeker en werkgever):

-     Het asielzoekersverzoek moet ten laatste op 18 maart 2020 geregistreerd zijn (startdatum van het Attest van Immatriculatie)

-     De werkgever moet opvang voor de asielzoeker voorzien (bv beschikbaar stellen van een apartement)

-     De werkegever is verplicht om de gegevens van het Attest of een afschrift ervan bij te houden in het dossier van de werknemer

Hiermee kan een werkgever dus tijdelijk een asielzoeker laten werken die in het bezit is van een Attest van Immatriculatie (desondanks de status: Toegang tot de arbeidsmarkt: neen”).

Nota Bene

Deze versoepeling in tewerkstelling geldt van 01/04/2020 tot 30/06/2020. De bepalingen zijn goedgekeurd door de regering maar nog niet officieel gepubliceerd. De door ons verstrekte informatie is onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

 

Tijdelijk inschakelen van asielzoekers

Tijdelijk inschakelen van asielzoekers

De procedure

Om in Belgie erkend te worden als vluchteling moet een asielzoeker een lange procedure doorlopen. De asielprocedure bestaat uit een paar fasen. De tijdelijke wijziging aan de regelgeving heeft betrekking op de eerste fase.

De verzoeker moet zijn aanvraag indienen bij de DVZ en krijgt een aantal bijlagen (25,26) en vervolgens een eerste Attest van Immatriculatie (oranje kaart).

Dit attest is geldig voor 4 maanden en vangt aan vanaf de indiening van het verzoek om internationale bescherming en dus de startdatum van de verstrekte bijlagen.  

De normale regels

Tijdens de periode van 4 maanden met een eerste Attest van Immatriculatie mag de asielzoeker niet werken. Als de verzoeker binnen die periode geen weigeringsbeslissing heeft ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), wordt er een nieuw Attest van Immatriculatie gegeven waarmee de verzoeker wel mag werken.

Tijdelijke versoepeling 01/04/2020 tot 30/06/2020

Met de tijdelijke versoepeling mag een asielzoeker met een eerste Attest van Immatriculatie (dus in de initiele 4 maanden) uitzonderlijk toch werken.

Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden (voor asielzoeker en werkgever):

-     Het asielzoekersverzoek moet ten laatste op 18 maart 2020 geregistreerd zijn (startdatum van het Attest van Immatriculatie)

-     De werkgever moet opvang voor de asielzoeker voorzien (bv beschikbaar stellen van een apartement)

-     De werkegever is verplicht om de gegevens van het Attest of een afschrift ervan bij te houden in het dossier van de werknemer

Hiermee kan een werkgever dus tijdelijk een asielzoeker laten werken die in het bezit is van een Attest van Immatriculatie (desondanks de status: Toegang tot de arbeidsmarkt: neen”).

Nota Bene

Deze versoepeling in tewerkstelling geldt van 01/04/2020 tot 30/06/2020. De bepalingen zijn goedgekeurd door de regering maar nog niet officieel gepubliceerd. De door ons verstrekte informatie is onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

 

bedankt voor uw feedback