Berekening kadastraal inkomen buitenlandse onroerende goederen

Berekening kadastraal inkomen buitenlandse onroerende goederen

Berekening kadastraal inkomen buitenlandse onroerende goederen
Het kadastraal inkomen voor de buitenlandse onroerende goederen wordt net zoals de Belgische berekend aan de hand van de normale netto huurwaarden op 1 januari 1975. Doordat dit referentiebedrag niet voorhanden is, wordt de verkoopwaarde van 1975 gebruikt, welke wordt bepaald door toepassing van een correctiefactor op de actuele verkoopwaarde. 
 
Voor 2020 is dit 15,036. Na vaststelling van de verkoopwaarde op 1 januari 1975, wordt het tarief van 5,3% toegepast voor het berekenen van het kadastraal inkomen. 
 
Voorbeeldberekening:
 
Stelt u zich voor dat u een onroerend goed in Duitsland heeft gekocht voor 250.000 euro. 
Hierop moet de correctiefactor van 15,036 worden toegepast om de verkoopwaarde in 1975 te berekenen:
 
250.000/ 15,036 = 16.626,76.
Het kadastraal inkomen bedraagt dan: 16.626,76 x 5,3% = 881,22 EUR
 

Berekening kadastraal inkomen buitenlandse onroerende goederen

Berekening kadastraal inkomen buitenlandse onroerende goederen
Het kadastraal inkomen voor de buitenlandse onroerende goederen wordt net zoals de Belgische berekend aan de hand van de normale netto huurwaarden op 1 januari 1975. Doordat dit referentiebedrag niet voorhanden is, wordt de verkoopwaarde van 1975 gebruikt, welke wordt bepaald door toepassing van een correctiefactor op de actuele verkoopwaarde. 
 
Voor 2020 is dit 15,036. Na vaststelling van de verkoopwaarde op 1 januari 1975, wordt het tarief van 5,3% toegepast voor het berekenen van het kadastraal inkomen. 
 
Voorbeeldberekening:
 
Stelt u zich voor dat u een onroerend goed in Duitsland heeft gekocht voor 250.000 euro. 
Hierop moet de correctiefactor van 15,036 worden toegepast om de verkoopwaarde in 1975 te berekenen:
 
250.000/ 15,036 = 16.626,76.
Het kadastraal inkomen bedraagt dan: 16.626,76 x 5,3% = 881,22 EUR
 

bedankt voor uw feedback