De resultatenrekening

De resultatenrekening

De resultatenrekening

Terwijl de balans een momentopname is, geeft de resultatenrekening een overzicht van alle gebeurtenissen, opbrengsten en kosten weer tijdens een volledig boekjaar.

In dit artikel leggen we kort uit waar de resultatenrekening voor dient, wat de onderdelen ervan zijn en hoe het gelezen dient te worden. Wij hopen hiermee inzicht te geven voor het lezen en begrijpen ervan.

Belang van de resultatenrekening

Heel simpel gezegd: aan de hand van de resultatenrekening wordt vastgesteld of het bedrijf winst of verlies heeft gedraaid en welke opbrengsten en kosten hiertoe hebben geleid.

Behalve het resultaat, zorgt de resultatenrekening ook dat de kwaliteit van de winst duidelijk is.

Denk hierbij eens aan de volgende vragen:

- Betreft het een een jaarlijks terugkerend winst of was het alleen maar te danken aan uitzonderlijke, niet-recurrente opbrengsten?
- Welke kosten worden er gemaakt?
- Waarom maakt een bedrijf verlies?
- Was het een eenmalige tegenvaller of is er iets anders aan de hand?
- Komt het door hoge financiële kosten die eigenlijk te voorkomen waren?

Zoals u ziet kan er veel inzicht verkregen worden waaruit eventuele verbetering of besluitvorming kan voortvloeien.

Daarnaast gebruiken banken de resultatenrekening om na te gaan of een bedrijf wel genoeg capaciteit heeft om de lening die het aanvraagt terug te betalen.


Structuur van de resulatenrekening

Hieronder geven we een vereenvoudigd, kort en makkelijk te onthouden schema:

Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfskosten
= Bedrijfswinst(of verlies)
+ Financiële opbrengsten
-  Financiële kosten
= Winst (of verlies) van het boekjaar voor belastingen
-  Belastingen op het resultaat
= Winst (of verlies) van het boekjaar


Dit is het basisbegrip van de resultatenrekening.
Na de winst (of het verlies) van het boekjaar volgt nog een resultaatverwerking: wat gaat er met het resultaat gebeuren? De te bestemmen winst kan uiteindelijk verschillen van de winst van het boekjaar.

Belangrijk is om in gedachten te houden dat niet alle ontvangsten en uitgaven betekenen dat er geld in of uit de vennootschap gaat. Er staan opbrengsten en kosten in de resultatenrekening, waarbij niet te zien is of daar ook een betaling mee gepaard ging.

 

Korte uitleg van de onderdelen:

Bedrijfsopbrengsten: Dit is de omzet, ofwel het totaalbedrag aan verkopen.

Bedrijfskosten: denk hierbij aan grondstoffen en uitbetaling van lonen aan zaakvoerders.

Bedrijfswinst: het saldo van bedrijfsopbrengsten min de bedrijfskosten.

Financiële opbrengsten: denk hierbij aan alle rentes zoals bijvoorbeeld de rente op een spaarrekening van het bedrijf of de opbrengst uit een belegging.

Financiële kosten: dit zijn alle bankkosten, or rente op leningen.

Winst van het boekjaar voor belastingen: het resulterende bedrag na alle opbrengsten en kosten. Hierover wordt vennootschapsbelasting (belastingen op het resultaat) betaalt.

Na aftrek van de belastingen op het resultaat van de winst schiet de nettowinst of winst (verlies) van het boekjaar over.

De resultatenrekening

De resultatenrekening

Terwijl de balans een momentopname is, geeft de resultatenrekening een overzicht van alle gebeurtenissen, opbrengsten en kosten weer tijdens een volledig boekjaar.

In dit artikel leggen we kort uit waar de resultatenrekening voor dient, wat de onderdelen ervan zijn en hoe het gelezen dient te worden. Wij hopen hiermee inzicht te geven voor het lezen en begrijpen ervan.

Belang van de resultatenrekening

Heel simpel gezegd: aan de hand van de resultatenrekening wordt vastgesteld of het bedrijf winst of verlies heeft gedraaid en welke opbrengsten en kosten hiertoe hebben geleid.

Behalve het resultaat, zorgt de resultatenrekening ook dat de kwaliteit van de winst duidelijk is.

Denk hierbij eens aan de volgende vragen:

- Betreft het een een jaarlijks terugkerend winst of was het alleen maar te danken aan uitzonderlijke, niet-recurrente opbrengsten?
- Welke kosten worden er gemaakt?
- Waarom maakt een bedrijf verlies?
- Was het een eenmalige tegenvaller of is er iets anders aan de hand?
- Komt het door hoge financiële kosten die eigenlijk te voorkomen waren?

Zoals u ziet kan er veel inzicht verkregen worden waaruit eventuele verbetering of besluitvorming kan voortvloeien.

Daarnaast gebruiken banken de resultatenrekening om na te gaan of een bedrijf wel genoeg capaciteit heeft om de lening die het aanvraagt terug te betalen.


Structuur van de resulatenrekening

Hieronder geven we een vereenvoudigd, kort en makkelijk te onthouden schema:

Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfskosten
= Bedrijfswinst(of verlies)
+ Financiële opbrengsten
-  Financiële kosten
= Winst (of verlies) van het boekjaar voor belastingen
-  Belastingen op het resultaat
= Winst (of verlies) van het boekjaar


Dit is het basisbegrip van de resultatenrekening.
Na de winst (of het verlies) van het boekjaar volgt nog een resultaatverwerking: wat gaat er met het resultaat gebeuren? De te bestemmen winst kan uiteindelijk verschillen van de winst van het boekjaar.

Belangrijk is om in gedachten te houden dat niet alle ontvangsten en uitgaven betekenen dat er geld in of uit de vennootschap gaat. Er staan opbrengsten en kosten in de resultatenrekening, waarbij niet te zien is of daar ook een betaling mee gepaard ging.

 

Korte uitleg van de onderdelen:

Bedrijfsopbrengsten: Dit is de omzet, ofwel het totaalbedrag aan verkopen.

Bedrijfskosten: denk hierbij aan grondstoffen en uitbetaling van lonen aan zaakvoerders.

Bedrijfswinst: het saldo van bedrijfsopbrengsten min de bedrijfskosten.

Financiële opbrengsten: denk hierbij aan alle rentes zoals bijvoorbeeld de rente op een spaarrekening van het bedrijf of de opbrengst uit een belegging.

Financiële kosten: dit zijn alle bankkosten, or rente op leningen.

Winst van het boekjaar voor belastingen: het resulterende bedrag na alle opbrengsten en kosten. Hierover wordt vennootschapsbelasting (belastingen op het resultaat) betaalt.

Na aftrek van de belastingen op het resultaat van de winst schiet de nettowinst of winst (verlies) van het boekjaar over.

bedankt voor uw feedback