Fiscale impact van het overbruggingsrecht

Fiscale impact van het overbruggingsrecht

Fiscale impact van het overbruggingsrecht


Eén van de steunmaatregelen die zijn genomen om de zelfstandigen bij te staan is het overbruggingsrecht. Deze steunmaatregel is echter een uitkering, wat betekent dat het belast wordt. In dit artikel bespreken we de fiscale impact van het overbruggingsrecht.

 

Soort overbruggingsrecht

Wanneer wordt gekeken naar het belastingregime, dient er eerst een onderscheid gemaakt te worden in het soort overbruggingsrecht.

Er kan in drie gevallen een beroep gedaan worden op het overbruggingsrecht:

-          “Klassieke” overbruggingsrecht in geval van bijvoorbeeld noodgedwongen sluiting door een natuurramp, bij een brand of vernieling van je bedrijfsgebouwen, in het geval van economische moeilijkheden of als je failliet wordt verklaard.

 

-          “Crisis” overbruggingsrecht in geval van verplichte (gedeeltelijk of volledig) onderbreking van activiteiten of volledige onderbreking in 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen als gevolg van de coronacrisis.

-          “Heropstart” overbruggingsrecht in geval van heropstart in de periode juni tot december 2020 na een periode van verplichte sluiting.

 

Belastingregime

Hieronder geven wij aan wat de fiscale impact is per soort overbruggingsrecht.

Klassieke overbruggingsrecht

Bedragen ontvangen in het kader van het “klassieke” overbruggingsrecht worden in deel 1 van de aangifte personenbelasting als ‘vervangingsinkomsten’ aangegeven en gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.[1]

Crisis overbruggingsrecht

In geval van bedragen ontvangen onder het “crisis” overbruggingsrecht, kan het belastingregime in bepaalde gevallen afwijken[2] en wordt er gekeken naar de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Uitkeringen ontvangen door zelfstandigen in geval van “crisis” overbruggingsrecht worden aangegeven in de rubriek ‘winsten’ of ‘baten’ (deel 2 van de aangifte) en zijn afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%.

NB: hierbij geldt wel de voorwaarde dat ze samen met eventuele andere vergoedingen niet meer mogen bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten van de vier vorige jaren (de zogenaamde 4x4-regel) of één, twee of drie vorige jaren indien de onderneming nog geen 4 jaar bestaat. Dus als de bedragen van uitkeringen gezamenlijk hoger uitvallen, geldt het afwijkend fiscaal gunstregime niet en wordt het totaalbedrag belast tegen de normale progressieve tarieven.

Crisis-overbruggingsuitkeringen van zelfstandige bedrijfsleiders worden in deel 1 van de fiscale aangifte aangegeven als ‘vervangingsinkomsten’[3] en worden belast tegen normale progressieve tarieven.

Ook crisis-overbruggingsuitkeringen (als werknemersbezoldigingen i.p.v. winsten of baten) van zelfstandige helpers gelden als ‘vervangingsinkomsten’[4] belast tegen normale progressieve tarieven.

In geval van meewerkende echtgenoten worden crisis-overbruggingsuitkeringen niet belast en moeten niet aangegeven worden bij de fiscale aangifte.

Heropstart overbruggingsrecht

Het fiscaal regime van de relance-uitkering bij het “heropstart overbruggingsrecht” is afhankelijk van de aard van de activiteit die worden uitgeoefend.[5]

Zowel voor zelfstandigen met winsten of baten, als zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandige helpers worden de heropstart-overbruggingsuitkeringen gezamenlijk belast als vervangingsinkomsten[6] tegen de normale progressieve tarieven. 

In dit geval hebben de zelfstandigen met winsten of baten dus ook geen recht op een afwijkend gunstiger fiscaal regime.

Relance-uitkeringen voor meewerkende echtgenoten worden ook hier niet belast.

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten! Asiye Göktekin bestaat uit een professioneel en deskundig team. Onze professionals helpen u graag verder!

 [1] Opgenomen op de fiscale fiche 281.18 (code 271). Aangemerkt als “vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten of bezoldigingen van bedrijfsleiders” - circulaire Ci.RH.241/529.128 van 1 februari 2001.

[2] Circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020

[3] Aangemerkt als ‘vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van bedrijfsleiders’.

[4] Aangemerkt als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van werknemers’.

[5] Circulaire 2020/C/14 van 4 september 2020.

[6] Als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten of bezoldigingen.

 

Fiscale impact van het overbruggingsrecht

Fiscale impact van het overbruggingsrecht


Eén van de steunmaatregelen die zijn genomen om de zelfstandigen bij te staan is het overbruggingsrecht. Deze steunmaatregel is echter een uitkering, wat betekent dat het belast wordt. In dit artikel bespreken we de fiscale impact van het overbruggingsrecht.

 

Soort overbruggingsrecht

Wanneer wordt gekeken naar het belastingregime, dient er eerst een onderscheid gemaakt te worden in het soort overbruggingsrecht.

Er kan in drie gevallen een beroep gedaan worden op het overbruggingsrecht:

-          “Klassieke” overbruggingsrecht in geval van bijvoorbeeld noodgedwongen sluiting door een natuurramp, bij een brand of vernieling van je bedrijfsgebouwen, in het geval van economische moeilijkheden of als je failliet wordt verklaard.

 

-          “Crisis” overbruggingsrecht in geval van verplichte (gedeeltelijk of volledig) onderbreking van activiteiten of volledige onderbreking in 2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen als gevolg van de coronacrisis.

-          “Heropstart” overbruggingsrecht in geval van heropstart in de periode juni tot december 2020 na een periode van verplichte sluiting.

 

Belastingregime

Hieronder geven wij aan wat de fiscale impact is per soort overbruggingsrecht.

Klassieke overbruggingsrecht

Bedragen ontvangen in het kader van het “klassieke” overbruggingsrecht worden in deel 1 van de aangifte personenbelasting als ‘vervangingsinkomsten’ aangegeven en gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.[1]

Crisis overbruggingsrecht

In geval van bedragen ontvangen onder het “crisis” overbruggingsrecht, kan het belastingregime in bepaalde gevallen afwijken[2] en wordt er gekeken naar de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Uitkeringen ontvangen door zelfstandigen in geval van “crisis” overbruggingsrecht worden aangegeven in de rubriek ‘winsten’ of ‘baten’ (deel 2 van de aangifte) en zijn afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%.

NB: hierbij geldt wel de voorwaarde dat ze samen met eventuele andere vergoedingen niet meer mogen bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten van de vier vorige jaren (de zogenaamde 4x4-regel) of één, twee of drie vorige jaren indien de onderneming nog geen 4 jaar bestaat. Dus als de bedragen van uitkeringen gezamenlijk hoger uitvallen, geldt het afwijkend fiscaal gunstregime niet en wordt het totaalbedrag belast tegen de normale progressieve tarieven.

Crisis-overbruggingsuitkeringen van zelfstandige bedrijfsleiders worden in deel 1 van de fiscale aangifte aangegeven als ‘vervangingsinkomsten’[3] en worden belast tegen normale progressieve tarieven.

Ook crisis-overbruggingsuitkeringen (als werknemersbezoldigingen i.p.v. winsten of baten) van zelfstandige helpers gelden als ‘vervangingsinkomsten’[4] belast tegen normale progressieve tarieven.

In geval van meewerkende echtgenoten worden crisis-overbruggingsuitkeringen niet belast en moeten niet aangegeven worden bij de fiscale aangifte.

Heropstart overbruggingsrecht

Het fiscaal regime van de relance-uitkering bij het “heropstart overbruggingsrecht” is afhankelijk van de aard van de activiteit die worden uitgeoefend.[5]

Zowel voor zelfstandigen met winsten of baten, als zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandige helpers worden de heropstart-overbruggingsuitkeringen gezamenlijk belast als vervangingsinkomsten[6] tegen de normale progressieve tarieven. 

In dit geval hebben de zelfstandigen met winsten of baten dus ook geen recht op een afwijkend gunstiger fiscaal regime.

Relance-uitkeringen voor meewerkende echtgenoten worden ook hier niet belast.

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten! Asiye Göktekin bestaat uit een professioneel en deskundig team. Onze professionals helpen u graag verder!

 [1] Opgenomen op de fiscale fiche 281.18 (code 271). Aangemerkt als “vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten of bezoldigingen van bedrijfsleiders” - circulaire Ci.RH.241/529.128 van 1 februari 2001.

[2] Circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020

[3] Aangemerkt als ‘vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van bedrijfsleiders’.

[4] Aangemerkt als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van werknemers’.

[5] Circulaire 2020/C/14 van 4 september 2020.

[6] Als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten of bezoldigingen.

 

bedankt voor uw feedback