Nieuw: UBO-register

Nieuw: UBO-register

Nieuw: UBO-register
Vergeet uw uiteindelijke begunstigden niet te registreren voor 30 september 2019.

Vennootschappen en andere rechtsvormen worden af en toe misbruikt om geld wit te wassen of om misdaad en terreur te financieren. Om dit tegen te gaan wil de overheid weten wie de natuurlijke personen zijn die de effectieve controle op de vennootschap uitoefenen. Dit zijn de ‘uiteindelijke begunstigden’. In het Engels spreekt met van de ‘Ultimate Benefical Owners’ of de UBO.
Het register is een Europese richtlijn. Elke lidstaat moet zo een UBO-register oprichten.
In België moet u voor 30 september 2019 de registratie van uw UBO’s in orde brengen.

De uiteindelijke begunstigde is elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de stemrechten of 25% van de eigendom van de vennootschap of andere rechtsvorm (vzw’s, internationale vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën,…) in handen heeft.

De vennootschappen en de bestuurders van informatieplichtigen lopen persoonlijk risico bij niet-registratie van de UBO’s. De boetes variëren van 250 euro tot 50.000 euro.

Het systeem is nieuw.

Wat moet u aangeven?

·        De basisgegevens van deze personen (naam, geboortedatum, verblijfplaats…)

Waar moet u op letten?

·        U moet kunnen aantonen dat deze gegevens accuraat en actueel zijn.

Waar moet u de registratie doorgeven?

·        Via het online portaal van MyMinFin.

 

Ziet u deze administratieve rompslomp niet zitten of hebt u verschillende vennootschappen die onderling verbonden zijn?

Leg dit dan voor aan uw vertrouwde boekhoudkantoor, Asiye Göktekin.

Wij brengen op uw vraag deze registratie in orde.

Spreek erover met uw dossierverantwoordelijke.

Nieuw: UBO-register

Nieuw: UBO-register
Vergeet uw uiteindelijke begunstigden niet te registreren voor 30 september 2019.

Vennootschappen en andere rechtsvormen worden af en toe misbruikt om geld wit te wassen of om misdaad en terreur te financieren. Om dit tegen te gaan wil de overheid weten wie de natuurlijke personen zijn die de effectieve controle op de vennootschap uitoefenen. Dit zijn de ‘uiteindelijke begunstigden’. In het Engels spreekt met van de ‘Ultimate Benefical Owners’ of de UBO.
Het register is een Europese richtlijn. Elke lidstaat moet zo een UBO-register oprichten.
In België moet u voor 30 september 2019 de registratie van uw UBO’s in orde brengen.

De uiteindelijke begunstigde is elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de stemrechten of 25% van de eigendom van de vennootschap of andere rechtsvorm (vzw’s, internationale vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën,…) in handen heeft.

De vennootschappen en de bestuurders van informatieplichtigen lopen persoonlijk risico bij niet-registratie van de UBO’s. De boetes variëren van 250 euro tot 50.000 euro.

Het systeem is nieuw.

Wat moet u aangeven?

·        De basisgegevens van deze personen (naam, geboortedatum, verblijfplaats…)

Waar moet u op letten?

·        U moet kunnen aantonen dat deze gegevens accuraat en actueel zijn.

Waar moet u de registratie doorgeven?

·        Via het online portaal van MyMinFin.

 

Ziet u deze administratieve rompslomp niet zitten of hebt u verschillende vennootschappen die onderling verbonden zijn?

Leg dit dan voor aan uw vertrouwde boekhoudkantoor, Asiye Göktekin.

Wij brengen op uw vraag deze registratie in orde.

Spreek erover met uw dossierverantwoordelijke.

bedankt voor uw feedback