Pas op voor schijnzelfstandigheid!

Pas op voor schijnzelfstandigheid!

Pas op voor schijnzelfstandigheid!

Wellicht bent u het woord al eerder tegengekomen nu er steeds meer op gecontroleerd wordt. Schijnzelfstandigheid houdt in dat ondernemers, werknemers (uitvoerenden) opgeven als partner in plaats van werknemer. De motivatie hierachter is dat ze op deze manier ontsnappen aan heel wat kosten.

 

De gevolgen kunnen heel pijnlijk zijn aangezien de overheid fikse sancties en boetes kan opleggen. Lees in ons artikel wat de criteria van schijnzelfstandigheid zijn.

 

De criteria van schijnzelfstandigheid

Het grote verschil tussen zelfstandige en werknemer is dat de zelfstandige geen baas boven hoofd heeft en een natuurlijke persoon is die zijn beroep uitoefent zonder de verbintenis van een arbeidsovereenkomst of een statuut, in tegenstelling tot een werknemer.

 

Dit betekent dus dat er al risico op schijnzelfstandigheid is wanneer er een hiërarchische relatie tussen “uitvoerende” en opdrachtgever is. In dit geval kan er geherkwalificeerd worden als werknemer.

 

Er zijn een aantal criteria waarmee getoetst kan worden of er risico bestaat op schijnzelfstandigheid van een zelfstandige.

Deze gaan over de (statutaire) wil om als zelfstandige te werken, de vrijheid van zowel het werk als de werktijd en de hiërarchische controle.

 

Geen risico op schijnzelfstandigheid:

-     Er is een contract waarin duidelijk staat dat er een zelfstandige samenwerking is aangegaan.

-     Men kan zelf beslissen hoe het werk wordt ingedeeld en een opdracht afgehandeld.

-     Er wordt gewerkt op zelf bepaalde uren en tijden.

-     Er vindt zo nu en dan overleg plaats over de opdracht.

 

Gaat het om een familiezaak? Bij samenwerking met familie is het vermoeden van schijnzelfstandigheid niet van toepassing. Dat is het geval wanneer een zelfstandige samenwerkt...

  • met familie tot in de derde graad of met iemand waarmee wettelijk wordt samenwoont;
  • met een vennootschap die voor meer dan 50% in handen is van een familielid tot in de derde graad of van iemand met wie er wettelijk wordt samenwoont.

 

Wel risico op schijnzelfstandigheid:

-     Er is geen schriftelijke overeenkomst, maar er worden enkel mondelinge afspraken over de voorwaarden van de samenwerking gemaakt.

-     De opdrachtgever beslist over de planning en organisatie van “uitvoerende”.

-     De werkuren van het bedrijf worden gevolgd.

-     Er is sprake van regelmatige en uitgebreide rapportering en controle. Zo wordt ook afwezigheid rechtvaardigt of vakantie goedgekeurd.

 

Let op: In de risicosectoren van bouw, bewaking, transport, vervoer, landbouw en schoonmaak, gelden specifieke criteria voor schijnzelfstandigheid, doordat het vaker voorkomt.

 

Contacteer ons voor professionele begeleiding!

Om dergelijke risico’s te vermijden zijn er heel wat oplossingen die u kunt toepassen. Hierbij willen we wel aangeven dat zowel onderbouwende documenten alsook de naleving ervan belangrijk zijn.

 

Heeft u twijfel of wilt u het risico op herkwalificatie vermijden?

 

Contacteer onze professionals voor meer informatie en begeleiding zodat u zeker bent van uw zaak en met een gerust hart kunt werken. Voorkom onnodige sancties en geldboetes met Asiye Göktekin!
 

Pas op voor schijnzelfstandigheid!

Pas op voor schijnzelfstandigheid!

Wellicht bent u het woord al eerder tegengekomen nu er steeds meer op gecontroleerd wordt. Schijnzelfstandigheid houdt in dat ondernemers, werknemers (uitvoerenden) opgeven als partner in plaats van werknemer. De motivatie hierachter is dat ze op deze manier ontsnappen aan heel wat kosten.

 

De gevolgen kunnen heel pijnlijk zijn aangezien de overheid fikse sancties en boetes kan opleggen. Lees in ons artikel wat de criteria van schijnzelfstandigheid zijn.

 

De criteria van schijnzelfstandigheid

Het grote verschil tussen zelfstandige en werknemer is dat de zelfstandige geen baas boven hoofd heeft en een natuurlijke persoon is die zijn beroep uitoefent zonder de verbintenis van een arbeidsovereenkomst of een statuut, in tegenstelling tot een werknemer.

 

Dit betekent dus dat er al risico op schijnzelfstandigheid is wanneer er een hiërarchische relatie tussen “uitvoerende” en opdrachtgever is. In dit geval kan er geherkwalificeerd worden als werknemer.

 

Er zijn een aantal criteria waarmee getoetst kan worden of er risico bestaat op schijnzelfstandigheid van een zelfstandige.

Deze gaan over de (statutaire) wil om als zelfstandige te werken, de vrijheid van zowel het werk als de werktijd en de hiërarchische controle.

 

Geen risico op schijnzelfstandigheid:

-     Er is een contract waarin duidelijk staat dat er een zelfstandige samenwerking is aangegaan.

-     Men kan zelf beslissen hoe het werk wordt ingedeeld en een opdracht afgehandeld.

-     Er wordt gewerkt op zelf bepaalde uren en tijden.

-     Er vindt zo nu en dan overleg plaats over de opdracht.

 

Gaat het om een familiezaak? Bij samenwerking met familie is het vermoeden van schijnzelfstandigheid niet van toepassing. Dat is het geval wanneer een zelfstandige samenwerkt...

  • met familie tot in de derde graad of met iemand waarmee wettelijk wordt samenwoont;
  • met een vennootschap die voor meer dan 50% in handen is van een familielid tot in de derde graad of van iemand met wie er wettelijk wordt samenwoont.

 

Wel risico op schijnzelfstandigheid:

-     Er is geen schriftelijke overeenkomst, maar er worden enkel mondelinge afspraken over de voorwaarden van de samenwerking gemaakt.

-     De opdrachtgever beslist over de planning en organisatie van “uitvoerende”.

-     De werkuren van het bedrijf worden gevolgd.

-     Er is sprake van regelmatige en uitgebreide rapportering en controle. Zo wordt ook afwezigheid rechtvaardigt of vakantie goedgekeurd.

 

Let op: In de risicosectoren van bouw, bewaking, transport, vervoer, landbouw en schoonmaak, gelden specifieke criteria voor schijnzelfstandigheid, doordat het vaker voorkomt.

 

Contacteer ons voor professionele begeleiding!

Om dergelijke risico’s te vermijden zijn er heel wat oplossingen die u kunt toepassen. Hierbij willen we wel aangeven dat zowel onderbouwende documenten alsook de naleving ervan belangrijk zijn.

 

Heeft u twijfel of wilt u het risico op herkwalificatie vermijden?

 

Contacteer onze professionals voor meer informatie en begeleiding zodat u zeker bent van uw zaak en met een gerust hart kunt werken. Voorkom onnodige sancties en geldboetes met Asiye Göktekin!
 

bedankt voor uw feedback