Verplichte aangifte onroerende goederen in het buitenland

Verplichte aangifte onroerende goederen in het buitenland

Verplichte aangifte onroerende goederen in het buitenland
In 2021 heeft het Federale parlement de wet over het vaststellen van een kadastraal inkomen aan buitenlandse onroerende goederen aangenomen. Dit betekent dat als u eigenaar bent van een onroerend goed gelegen in het buitenland, u aangifte moet doen voor de vaststelling van het kadastraal inkomen.
 
Aankopen na 1 januari 2021 dienen binnen de 4 maanden na de aankoop vermeld te worden terwijl aangifte voor aankopen voor 1 januari 2021, ingediend mogen worden tot 31 december 2021.
 
U kunt uw aangifte indienen:
 
     • via MyMinfin (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven). Dat is de snelste en meest eenvoudige manier.
     • Of door het aangifteformulier in te vullen en:
          o per mail te bezorgen aan het adres foreigncad@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
          o via de post op te sturen naar het volgende adres:
 
          FOD Financiën - AAPD – Cel Buitenlands KI
          Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
          9050 Ledeberg
 
Geen aangifte indienen, kan leiden tot een administratieve boete van 250 tot 3.000 euro. 
 
Na aangifte zal de administratie Opmetingen & Waarderingen een kadastraal inkomen vaststellen en dit per aangetekend schrijven meedelen voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen.
 
De eerste notificaties worden begin 2022 verstuurd en u heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen indien u het niet eens bent met de berekening.
 
Het berekende kadastraal inkomen wordt gebruikt voor het belastingjaar 2021, voor uw inkomsten van 2020 verandert er niets.
 
Klik hier voor een voorbeeldberekening.
 

Verplichte aangifte onroerende goederen in het buitenland

Verplichte aangifte onroerende goederen in het buitenland
In 2021 heeft het Federale parlement de wet over het vaststellen van een kadastraal inkomen aan buitenlandse onroerende goederen aangenomen. Dit betekent dat als u eigenaar bent van een onroerend goed gelegen in het buitenland, u aangifte moet doen voor de vaststelling van het kadastraal inkomen.
 
Aankopen na 1 januari 2021 dienen binnen de 4 maanden na de aankoop vermeld te worden terwijl aangifte voor aankopen voor 1 januari 2021, ingediend mogen worden tot 31 december 2021.
 
U kunt uw aangifte indienen:
 
     • via MyMinfin (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven). Dat is de snelste en meest eenvoudige manier.
     • Of door het aangifteformulier in te vullen en:
          o per mail te bezorgen aan het adres foreigncad@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)
          o via de post op te sturen naar het volgende adres:
 
          FOD Financiën - AAPD – Cel Buitenlands KI
          Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
          9050 Ledeberg
 
Geen aangifte indienen, kan leiden tot een administratieve boete van 250 tot 3.000 euro. 
 
Na aangifte zal de administratie Opmetingen & Waarderingen een kadastraal inkomen vaststellen en dit per aangetekend schrijven meedelen voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen.
 
De eerste notificaties worden begin 2022 verstuurd en u heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen indien u het niet eens bent met de berekening.
 
Het berekende kadastraal inkomen wordt gebruikt voor het belastingjaar 2021, voor uw inkomsten van 2020 verandert er niets.
 
Klik hier voor een voorbeeldberekening.
 

bedankt voor uw feedback